Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κανόνες Τονισμού

Τονισμός

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ

  1.  Η βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία,

π.χ. ἐμπόρων, λέγω.

  •  Η προπαραλήγουσα, όταν τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία,

π.χ. βούλομαι, πρόγονος.

  • Μακρόχρονη παραλήγουσα πριν από βραχύχρονη λήγουσα παίρνει περισπωμένη,

π.χ. κῆδος, παῖδες.

  • Μακρόχρονη παραλήγουσα πριν από μακρόχρονη λήγουσα παίρνει πάντα οξεία,

π.χ. Ἑλλήνων.

  • Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, δεν τονίζεται η προπαραλήγουσα,

π.χ. πρόγονοι, προγόνων, προγόνοις.

ΑΤΟΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ:

  • Άρθρα
  • Προθέσεις
  • Μόρια

 ΠΝΕΥΜΑΤΑ 

→ όταν η λέξη αρχίζει από φωνήεν, δίφθογγο ή ρ

ΔασείαΨιλή [→ απουσία δασύτητας]
()

ΚΑΝΟΝΑΣ

  • Οι λέξεις που αρχίζουν από υ ή ρ και τα άρθρα παίρνουν δασεία,

π.χ. ὑγιής, ῥέω.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: