Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συχνά παρατηρούνται λάθη ως προς την ορθογραφία του επιθέτου και σύγχυση με το άκλιτο επίρρημα πολυ.

Ας θυμηθούμε δύο βασικούς κανόνες:

  • Τα ουσιαστικά προσδιορίζονται από επίθετα, τα οποία φανερώνουν την ποιότητα ή την ιδιότητα των ουσιαστικών και συμφωνούν με εκείνα στο γένος, τον αριθμό και την πτώση.
  • Τα επίθετα, οι μετοχές, τα ρήματα και τα επιρρήματα προσδιορίζονται από επιρρήματα.

ΔΗΛΑΔΗ : πριν από ουσιαστικό μπαίνει το επίθετο(πολύς-πολλή-πολύ), ενώ πριν από  επίρρημα, μετοχή ή επίθετο και μετά από ρήμα μπαίνει το επίρρημα (πολύ)

1.Διάλεξε το σωστό «πολύ, πολλή, πολλοί»

2.Συμπλήρωσε με το σωστό «πολύ, πολλή, πολλοί»

3.Άσκηση για το επίθετο «πολύς, πολλή, πολύ» και το επίρρημα «πολύ»

4. Ο δράκος πολύ / πολλή από tranoueducation.gr

5. Πολύ ή πολλή; από tranoueducation.gr

1 σκέψη για το “Πολύ ή πολλή;”

Απάντηση