Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ουσιαστικά Α’ Κλίση

Παρατηρήσεις:

Τα περισσότερα αρσενικα σε –ης σχηματίζουν την κλητική ενικού σε –α βραχύ.

Μόνο τα αρσενικά σε –δης και το κύριο όνομα Αἰσχύνης διατηρούν την κατάληξη -ης.

Παρατηρήσεις:

Τα θηλυκά σε –α στον ενικό αριθμό διατηρούν το –α σε όλες τις πτώσεις, εκτός αν πριν από το –α υπάρχει σύμφωνο ( εκτός του ρ) . Το –α αυτό είναι βραχύ και τρέπεται στη γενική και δοτική ενικού σε –η.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: