Μήνυμα ή μύνημα;

μήνυμα : ουδέτερο ουσιαστικό

γραπτό ή προφορικό κείμενο που αφήνει ή στέλνει κάποιος σε άλλον

Παράγεται από το ρήμα μηνύω. Επομένως, γράφεται με η – υ.

Απάντηση