Τι σημαίνει η φράση “Αδαμιαία περιβολή”;

Η φράση δηλώνει την απόλυτη γύμνια.