τὰ ἐν οἴκῳ μὴ ἐν δήμῳ: Τι σημαίνει η φράση;

Η συγκεκριμένη φράση χρησιμοποιείται για να δηλώσει πως οι προσωπικές υποθέσεις δεν πρέπει να γίνονται γνωστές δημοσίως.

Απάντηση