Ένα από τα συνηθισμένα λάθη στον γραπτό λόγο είναι η ταύτιση του ότι με το ό,τι.

Το ότι είναι ειδικός σύνδεσμος και εισάγει δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις, που λειτουργούν ως αντικείμενο, υποκείμενο ή επεξήγηση.

π.χ. Ξέρω ότι θα έρθεις κι εσύ.

Το ό,τι είναι άκλιτη αναφορική αντωνυμία, που σημαίνει οτιδήποτε.

Το ό,τι εισάγει δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις, που αναφέρονται σε κάποιον όρο της κύριας πρότασης ή αποτελούν οι ίδιες όρο της κύριας πρότασης.

π.χ. Θα κάνω ό,τι θέλεις.

Από : RaniaSchool

Απάντηση