Κοινωνιολογία 2021

Τελευταία εξέταση για το μάθημα της κοινωνιολογίας, καθώς αντικαθίσταται από τα Λατινικά την επόμενη χρονιά.

Ακολουθούν τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι.

Θέματα:

Απαντήσεις:

Ακολουθεί το μάθημα της Ιστορίας, το οποίο είναι και το τελευταίο εξεταζόμενο μάθημα.

Απάντηση