Διάλυμα η διάλειμμα;

Δια+λύω : Διάλυμα στη Χημεία ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα που αποτελείται από δύο η περισσότερες ουσίες. Σε ένα διάλυμα διακρίνουμε τον διαλύτη και τη διαλυμένη ή τις διαλυμένες ουσίες. Το χαρακτηριστικό του διαλύματος είναι ότι η σύστασή του είναι ακριβώς η ίδια σε οποιοδήποτε σημείο του (ομογενές μίγμα).

Δια+λείπω : Διάλειμμα είναι η προσωρινή διακοπή μιας δραστηριότητας, καθώς και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Ορθογραφία:

Καθώς παράγεται από ρήμα με χαρακτήρα π, β, φ, πτ, γράφεται με -μμ-. Ο τύπος “διάλλειμα” είναι εσφαλμένος.

Απάντηση