Παίρνω και Περνώ

παίρνω < μεσαιωνική ελληνική επαίρνω < ἐπαίρω < αίρω < αρχ. αἴρω < ἀείρω, ιων. “σηκώνω” < αἰώρα

Το ρήμα παίρνω σημαίνει ότι αποκτώ κάτι, το λαμβάνω, το πιάνω, το κατέχω.

περνώ < αρχαία ελληνική περάω-περῶ (μέλλ. περάσω) < πέρας  <  ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *per- (διαπερνώ, διασχίζω)

Το ρήμα περνώ σημαίνει ότι κινούμαι, διασχίζω έναν τόπο.

  1. Συμπλήρωσε το κενό

2. Γράψε τη λέξη στο κενό

Απάντηση