Σύγχυση ή Σύγχιση;

Σύγχυση η σύγχιση;

Συμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη:

Καταχωρίζεται ως παράγωγο του συγχέω (σύγχυση < συγχέω) και σημαίνει μπέρδεμα, ανακάτεμα, νοητική διαταραχή.

Είναι παράγωγο του ρήματος συγχίζω/-ομαι (σύγχιση < συγχίζω). Το ρήμα αυτό, απόρροια μεταπλασμού του ρήματος συγχέω, σημαίνει προκαλώ ψυχική αναστάτωση, εκνευρισμό, ταραχή.

Βάσει των ανωτέρω, το ουσιαστικό σύγχιση έχει την έννοια του ψυχικού αναβρασμού, του ανεξέλεγκτου εκνευρισμού, της διατάραξης της ψυχικής ηρεμίας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τη Νεοελληνική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, στα δύο προαναφερθέντα ρήματα —συγχέω και συγχύζω—, αντιστοιχεί το ουσιαστικό σύγχυση, το οποίο ενδέχεται να δηλώνει τόσο την έλλειψη σαφήνειας, το εννοιολογικό ανακάτεμα, το μπέρδεμα στη σκέψη, το συσκοτισμό της διάνοιας ή της συνείδησης (νομικός όρος), όσο και την ψυχική αναστάτωση, την ταραχή, την έλλειψη ψυχικής ηρεμίας.

Πηγή: in.gr

Απάντηση