Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γ’ Κλίση Φωνηεντόληκτων Ουσιαστικών

α) Καταληκτικά μονόθεμα σε -ως

β) Καταληκτικά μονόθεμα σε -υς

ὁ βότρυς, κάνδυς, τὸ νᾶπυ, ἡ δρῦς, σῦς, ὁ ἰχθύς, ἡ ὀσφύς, πληθύς

γ) Καταληκτικά διπλόθεμα σε -ις / -υς

ὁ πῆχυς, πρέσβυς, ἡ δύναμις, αἴσθησις, βεβαίωσις, γέννησις, δήλωσις, ποίησις, δράσις, δύσις, κρίσις, λύσις, νύξις, πίστις, πλάσις, πρᾶξις, ῤῆσις, στάσις, τάξις, φάσις, φύσις, κτλ

δ) Καταληκτικά μονόθεμα σε -ευς / -οῦς / -αῦς

ὁ βασιλεὺς, βαφεὺς, γραμματεὺς, κτλ. Το βοῦς και το γραῦς είναι μοναδικα.

ε) Ακατάληκτα διπλόθεμα σε – ώ

ήχώ, λεχώ, φειδώ, κτλ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: