Σαν και ως

Το ως δηλώνει ιδιότητα που ο ομιλητής πιστεύει ότι αληθεύει, ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα:

“Η μητέρα μου εργάζεται ως φιλόλογος”

(Είναι φιλόλογος)

Το σαν χρησιμοποιείται σε παρομοιώσεις και σε περιπτώσεις όπου ο ομιλητής δηλώνει ιδιότητα την οποία θεωρεί ψευδή:

“Μιλάει σαν φιλόλογος”

(Δεν είναι φιλόλογος)

Απάντηση