Όλους όσοι ~ Όλους όσους

Σωστό είναι «ευχαριστώ όλους όσοι με αγαπούν», γιατί το «όσοι» είναι υποκείμενο στο ρήμα που ακολουθεί.

▪︎ρήμα: αγαπούν

▪︎υποκείμενο: όσοι

▪︎αντικείμενο: με (εμένα)

Ωστόσο, θα πούμε «ευχαριστώ όλους όσους αγαπώ» όταν είναι αντικείμενο στο ρήμα.

▪︎ρήμα: αγαπώ

▪︎(υποκείμενο: εγώ)

▪︎αντικείμενο: όσους

Απάντηση