Μετά μεσημβρίας ή μετά μεσημβρίαν;

Μετά μεσημβρίας ή μετά μεσημβρίαν;

Η πρόθεση προ είναι μονόπτωτη, συντάσσεται μόνο με γενική και έχει χρονική σημασία (πριν από) π.χ.: Προ των πυλών, προ πολλού, προ ημερών, προ ολίγου, προ μεσημβρίας.

Η πρόθεση μετά είναι δίπτωτη και συντάσσεται:

– Με γενική (συνέργεια, συνοδεία) π.χ.: Μετά χαράς, μετά βίας, μετά βεβαιότητας.

– Με αιτιατική (ύστερα από) π.χ.: Μετά θάνατον, μετά Χριστόν.

Συνεπώς, οι σωστές φράσεις είναι: 

προ μεσημβρίας (π.μ. προερχόμενο από το λατ. ante meridiem / a.m.) 

μετά μεσημβρίαν (π.Χ. προερχόμενο από το λατ. post meridiem / p.m.)

Απάντηση