Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λιτά Λατινικά

Λατινικά Β Λυκείου

Για τη Β’ Λυκείου

Το παρόν βιβλίο αποτελεί βοήθημα για την απόκτηση των βασικών γνώσεων στη Λατινική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς  στο πλαίσιο του μαθήματος, αφού αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας. 

Παράλληλα,  το βοήθημα αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό μελέτης για τους μαθητές που προετοιμάζονται μόνοι τους, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των διαγωνισμάτων και των ενδοσχολικών εξετάσεων, καθώς παρουσιάζει τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα με λιτό τρόπο.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

▪︎Εισαγωγικό σημείωμα

▪︎Προαιρετικό υλικό μελέτης (με τη μορφή υπερσυνδέσμων)

▪︎Κείμενο

▪︎Μετάφραση

▪︎Συντακτική ανάλυση

▪︎Γραμματική ανάλυση

▪︎Θεωρία συντακτικού

▪︎Θεωρια γραμματικής

▪︎Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

▪︎Πρόσθετες ασκήσεις

Στο υλικό συμπεριλαμβάνονται:

▪︎Παρουσίαση της εισαγωγής με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων και πρόσθετες δραστηριότητες κλειστού τύπου

▪︎Κριτήρια Αξιολόγησης

▪︎Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης και στις πρόσθετες ασκήσεις

Εκδοτικός Οίκος 24 Γράμματα

Απάντηση