Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επικεφαλής: Πώς κλίνεται;

Δανεισμένο από τον γαλλικό τύπο en tête (στο μυαλό, στο κεφάλι), υιοθετήσαμε τον τύπο ‘επί κεφαλής’, ο οποίος συχνά απαντάται και χρησιμοποιείται ως ‘επικεφαλής’ (μία λέξη).

Η εν λόγω λέξη λοιπόν είναι επίρρημα, αν και χρησιμοποιείται και ως επίθετο ή και ως ουσιαστικό. Ως επίρρημα είναι άκλιτο και είναι εσφαλμένοι οι τύποι “του επικεφαλούς”, “τον επικεφαλή” κλπ., οι οποίοι πιθανόν να δημιουργούνται από τη σύγχυση με κάποια επίθετα (πχ. ο ασφαλής).

Ένας εύκολος κανόνας για να θυμάται κανείς τη σωστή κλίση, είναι να μη χρησιμοποιεί τον μονολεκτικό τύπο “επικεφαλής” αλλά τον τύπο “επί κεφαλής”, ο οποίος είναι και ο ορθός.

Πηγή: tovivlio.net

Απάντηση