Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Πρώην-Τέως

Σύμφωνα με λεξικό του Μπαμπινιώτη: “Πρώην: Αυτός που κατείχε στο παρελθόν μια αναφερόμενη ιδιότητα ή αξίωμα”.

“Οποιοσδήποτε κατείχε μια ιδιότητα ή αξίωμα αμέσως πριν από τον σημερινό κάτοχο ή είναι ο τελευταίος που το κατείχε”.

Και τα δύο επιρρήματα προσδιορίζουν μια ιδιότητα κάποιου που δεν την έχει πια..

Το «πρώην» αναφέρεται σε όλους τους προηγούμενους που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ενώ αντίθετα το «τέως» μόνο για τον ακριβώς προηγούμενο, τον τελευταίο πριν από τον τωρινό.

Απάντηση