Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εγχείρηση ή Εγχείριση;

Αναλόγως τι θέλουμε να πούμε!

Η εγχείρηση σημαίνει “χειρουργική επέμβαση” και προκύπτει από το ρήμα εγχειρώ. Ομοίως: επιχειρώ – επιχείρηση.

Η εγχείριση προκύπτει από το ρήμα εγχειρίζω, που σημαίνει “τοποθετώ κάτι στα χέρια κάποιου”. Από το ίδιο ρήμα προέρχεται και το εγχειρίδιο.

Απάντηση