Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποποιούμαι τις ευθύνες ή των ευθυνών;

Το ρήμα “αποποιούμαι” σημαίνει “αρνούμαι” και συντάσσεται με αιτιατική.

Όπως θα πω “αποποιούμαι την κληρονομιά” έτσι θα πω και:

Απάντηση