Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

< μεταγενέστερη ελληνική πρίγκιψ, -ιπος < λατινική: princeps, -cipis «άρχοντας, ηγεμόνας» < primus «πρώτος» + -ceps < capio «λαμβάνω». Η γραφή με -η- (πρί-γκηπας) δεν έχει ετυμολογική βάση.

Επομένως :

Απάντηση