Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έχω απαυδήσει ή έχω απηυδήσει;

Το ρήμα απαυδώ σημαίνει αγανακτώ και σχηματίζεται από την πρόθεση από και το αρχαίο ρήμα αὐδῶ.

Όπως είναι ο αόριστος, χρησιμοποιούμε τη χρονική αύξηση (η οποία μπαίνει μετά την πρόθεση, εάν πρόκειται για σύνθετο ρήμα). Επομένως, ο τύπος του αορίστου θα είναι :

απηύδησα!

Όπως είναι ο παρακείμενος, η αύξηση δεν μπαίνει. Επομένως, ο τύπος του παρακειμένου θα είναι:

έχω απαυδήσει!

Απάντηση