Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τι σημαίνει η φράση “γνώθι σαυτόν”;

Γνώθι σαυτόν

Η αρχαία φράση “γνῶθι σαυτόν” ήταν γραμμένη στην είσοδο στο Μαντείο των Δελφών, για να προτρέψει τον επισκέπτη να γνωρίσει καλά τον εαυτό του.

Σήμερα, λέγοντας ότι κάποιος έχει το “γνώθι σαυτόν” σημαίνει ότι έχει αυτογνωσία, γνωρίζει καλά τις δυνατότητές του.

Απάντηση