Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

5 λέξεις αντί για “κάνω”

Παρατίθενται συνώνυμα ή συνώνυμες λέξεις, (σύνθετη λέξη: συν + όνομα), δηλαδή λέξεις που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν την ίδια περίπου σημασία.

(σε αντίθεση με τα ταυτόσημα ή ταυτόσημες λέξεις που φέρονται με την ίδια εντελώς σημασία).

  1. πραγματοποιώ
  2. εκτελώ
  3. διαπράττω
  4. φτιάχνω
  5. ενεργώ

➡️ Συμπλήρωσε και άλλα συνώνυμα!

Απάντηση