Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

5 λέξεις / φράσεις αντί για “πρέπει”

Παρατίθενται συνώνυμα ή συνώνυμες λέξεις, (σύνθετη λέξη: συν + όνομα), δηλαδή λέξεις που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν την ίδια περίπου σημασία.

(σε αντίθεση με τα ταυτόσημα ή ταυτόσημες λέξεις που φέρονται με την ίδια εντελώς σημασία).

  1. επιβάλλεται
  2. αρμόζει
  3. απαιτείται
  4. είναι ανάγκη
  5. είναι σκόπιμο

Συμπλήρωσε και άλλα συνώνυμα!

Απάντηση