Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

5 λέξεις αντί για “κουραστικός”

Παρατίθενται συνώνυμα ή συνώνυμες λέξεις, (σύνθετη λέξη: συν + όνομα), δηλαδή λέξεις που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν την ίδια περίπου σημασία.

(σε αντίθεση με τα ταυτόσημα ή ταυτόσημες λέξεις που φέρονται με την ίδια εντελώς σημασία).

  1. επίπονος
  2. κοπιαστικός
  3. εργώδης
  4. εξαντλητικός
  5. εξουθενωτικός

Συμπλήρωσε και άλλα συνώνυμα!

Απάντηση