Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

5 λέξεις αντί για “χαρούμενος”

Παρατίθενται συνώνυμα ή συνώνυμες λέξεις, (σύνθετη λέξη: συν + όνομα), δηλαδή λέξεις που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν την ίδια περίπου σημασία.

(σε αντίθεση με τα ταυτόσημα ή ταυτόσημες λέξεις που φέρονται με την ίδια εντελώς σημασία).

  1. ευτυχής
  2. μακάριος
  3. ιλαρός
  4. χαρωπός
  5. φαιδρός

Συμπλήρωσε και άλλα συνώνυμα!

1 σκέψη για το “5 λέξεις αντί για “χαρούμενος””

Απάντηση