Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δεικτικές Αντωνυμίες

Δεικτικές λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν δείξιμο (αισθητό ή νοητό) και είναι οι εξής:

1. οὗτος, αὕτη, τοῦτο

2.ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο

3. ὅδε, ἥδε, τόδε (= αυτός εδώ, αυτός δα, ο εξής)

4.τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε ή τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) (= τέτοιος)

ή

5.τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε ή τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν)

ή

6.τηλικόσδε, τηλικήδε, τηλικόνδε ή τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο(ν)(= τόσο μεγάλος)

ή

Απάντηση