Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανώμαλα, Αποθετικά, Απρόσωπα Ρήματα

1.Ανώμαλα Ρήματα

Ανώμαλα λέγονται τα ρήματα που παρουσιάζουν διάφορες ανωμαλίες ή κατά το σχηματισμό ή κατά τη σημασία των χρόνων.

1. Ρήματα ανώμαλα κατά το σχηματισμό των χρόνων

2. Ρήματα ανώμαλα κατά τη σημασία των χρόνων

2. Αποθετικά Ρήματα

Αποθετικά λέγονται τα ρήματα που έχουν μόνο μέση φωνή. Από αυτά:

3. Απρόσωπα Ρήματα

Ρήματα απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα λέγονται εκείνα που συνηθίζονται μόνο ή κυρίως στο τρίτο πρόσωπο, χωρίς προσωπικό υποκείμενο. Συνηθισμένα απρόσωπα ρήματα είναι:

Απάντηση