Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μόρια

Μόρια λέγονται άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ’ ένα ορισμένο μέρος του λόγου.