Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παραγωγή

1.Παράγωγα Ουσιαστικά

Τα ουσιαστικά παράγονται:

  • α) από ρήματα: γράφ-ω: γραφεύς,
  • β) από επίθετα: δίκαιος: δικαιοσύνη,
  • γ) από άλλα ουσιαστικά: πόλις: πολίτης.

Α) Παράγωγα Ουσιαστικά από Ρήματα

Β) Παράγωγα Ουσιαστικά από Επίθετα

  • Τα ουσιαστικά που παράγονται από επίθετα είναι αφηρημένα, γένους θηλυκού ή ουδετέρου και φανερώνουν ιδιότητα.
  • Αφηρημένα ουσιαστικά είναι όσα δηλώνουν: Ενέργεια, Κατάσταση, Ιδιότητα.

Γ) Παράγωγα Ουσιαστικά από άλλα Ουσιαστικά

2. Παράγωγα Επίθετα

Α) Παράγωγα Επίθετα από Ρήματα

Β) Παράγωγα Επίθετα από Ονόματα

Όσα σημαίνουν:

Γ) Παράγωγα Ρήματα από Επιρρήματα

3. Παράγωγα Ρήματα

Α) Παράγωγα Ρήματα από Ονόματα

B) Παράγωγα Ρήματα από Ρήματα

Γ) Παράγωγα Ρήματα από Επιρρήματα και Επιφωνήματα

4. Παράγωγα Επιρρήματα