Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαθέσεις Ρημάτων

Διάθεση του ρήματος λέγεται η ιδιότητα που έχει το ρήμα να δείχνει αν το υποκείμενό του ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ! ! ! 

  • Οι διαθέσεις αφορούν τη σημασία του ρήματος, γι’ αυτό δεν πρέπει να συγχέουμε τη διάθεση με τη φωνή.
  • Μπορεί, λοιπόν, ένα ρήμα να είναι παθητικής φωνής αλλά ενεργητικής διάθεσης ή το αντίστροφο, δηλαδή ενεργητικής φωνής αλλά παθητικής διάθεσης

1.Eνεργητική Διάθεση Ρημάτων

Διακρίνονται σε:

Mεταβατικό: Οἱ Ἀθηναίοι ἔπεμψαν πρέσβεις.

Aμετάβατο:Οἱ Ἀθηναίοι ἔφυγον.

  • Επίσης, ορισμένα ρήματα μπορεί άλλοτε να είναι ενεργητικής και άλλοτε παθητικής διάθεσης ανάλογα μετά συμφραζόμενα.

➤ Mερικά ενεργητικά ρήματα μεταβάλλονται από μεταβατικά σε αμετάβατα όταν συντίθενται με πρόθεση:
βάλλω: ρίχνω (μεταβατικό) – εἰσβάλλω: εισορμώ (αμετάβατο)

Mερικά ενεργητικά ρήματα μεταβάλλονται από αμετάβατα σε μεταβατικά όταν συντίθενται με πρόθεση:
βαίνω(αμετάβατο) – παραβαίνω(μεταβατικό)

➤Πλήρης ανάλυση για το Aντικείμενο εδώ

2. Mέση Διάθεση Ρημάτων

Ανάλογα με τη σημασία τους διακρίνονται σε:

Προσοχή:

3. Παθητική Διάθεση Ρημάτων

*H δοτική ονομάζεται δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου. (εδώ)

4. Oυδέτερη Διάθεση Ρημάτων

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: