Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Απαρέμφατο

Το Απαρέμφατο είναι ένας ονοματικός τύπος (γιατί εκφέρεται με το ουδέτερο άρθρο σε κάθε πτώση) και ένας ρηματικός τύπος (γιατί έχει χρόνους, διαθέσεις, δέχεται υποκείμενα, αντικείμενα και επιρρηματικούς προσδιορισμούς).

Eναρθρο απαρέμφατο

Aναρθρο απαρέμφατο

Στην απρόσωπη σύνταξη το υποκείμενο του απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση αιτιατική. Όταν δεν αναφέρεται, εννοείται σε πτώση αιτιατική και προκύπτει από τη δοτική προσωπική(εδώ) που συνήθως συνοδεύει τα απρόσωπα:
Δεῖ τὸ βέλτιστον ἀεί, μὴ τὸ ῥᾷστον ἅπαντας λέγειν.

Ασκήσεις:

1.Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα ε.φ. και να αναγνωρίσετε το χρόνο και το είδος τους.

2. Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα στις παρακάτω φράσεις και να προσδιορίσετε το είδος τους 

3. Να αναγνωρίσετε τα απαρέμφατα των παρακάτω φράσεων

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα απαρέμφατα 

5. Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα και αφού δηλώσετε το είδος και τη συντακτική θέση τους, να αιτιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου τους 

6. Να βρείτε τα απαρέμφατα και να τα αναγνωρίσετε συντακτικά

7. Να βρεθεί το είδος των απαρεμφάτων (ειδικό-τελικό)

8. Να βρεθεί το είδος των απαρεμφάτων (ειδικό-τελικό)

9. Να βρεθεί το είδος των απαρεμφάτων (ειδικό-τελικό)

Για το σχηματισμό των απαρεμφάτων πατήστε εδώ.

Απάντηση