Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Άρθρα

Τα άρθρα είναι κλιτά μέρη του λόγου. Έχουν τρία γένη και μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, μετοχές. Ενδέχεται να προηγούνται και κάποιων ρημάτων, όταν εκείνα έχουν τη θέση ουσιαστικού / επιθέτου.

Άσκηση για το αρσενικό άρθρο (εδώ)

Άσκηση για το θηλυκό άρθρο (εδώ)

Άσκηση για το ουδέτερο άρθρο (εδώ)