Άρθρα

Τα άρθρα είναι κλιτά μέρη του λόγου. Έχουν τρία γένη και μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, μετοχές. Ενδέχεται να προηγούνται και κάποιων ρημάτων, όταν εκείνα έχουν τη θέση ουσιαστικού / επιθέτου.

Άσκηση για το αρσενικό άρθρο (εδώ)

Άσκηση για το θηλυκό άρθρο (εδώ)

Άσκηση για το ουδέτερο άρθρο (εδώ)