Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δευτερεύουσες Προτάσεις

  • Οι δευτερεύουσες προτάσεις συνδέονται με την πρόταση από την οποία εξαρτώνται με υποτακτική σύνδεση (εδώ)
  • Οι δευτερεύουσες προτάσεις εισάγονται συνήθως με κάποιον από τους συνδέσμους (εδώ), αλλά και με επιρρήματα ή αντωνυμίες.

Oνοματικές Προτάσεις

1.Ειδικές Προτάσεις

Iσοδύναμες συντακτικές μορφές: Οι ειδικές προτάσεις ισοδυναμούν συντακτικά με ειδικό απαρέμφατο ή κατηγορηματική μετοχή:

Γιγνώσκω ὅτι τὸ θεῖον ἀλάθητόν ἐστι. → Γιγνώσκω τὸ θεῖον ἀλάθητον ὄν.

2. Ενδοιαστικές Προτάσεις

Iσοδύναμες συντακτικές μορφές :

α) πλάγια ερωτηματική πρόταση· β) αιτιολογική πρόταση· γ) αναφορική ονοματική πρόταση· δ) τελικό απαρέμφατο· ε) έναρθρο απαρέμφατο· στ) ουσιαστικό.

3. Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις

Προσοχή: Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις δεν παίρνουν ερωτηματικό.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

4. Aναφορικές Προτάσεις

Eπιρρηματικές Προτάσεις

1.Aιτιολογικές Προτάσεις

2. Tελικές Προτάσεις

3. Aποτελεσματικές / Συμπερασματικές Προτάσεις

4. Yποθετικές Προτάσεις

Αναλυτική Παρουσίαση Υποθετικών Λόγων (εδώ)

5. Xρονικές Προτάσεις

6. Eναντιωματικές / Παραχωρητικές Προτάσεις

7. Aναφορικές Προτάσεις

Πηγή: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/deutereuouses-protaseis.htm#5