Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Άρθρα

Στα νέα ελληνικά υπάρχουν δύο άρθρα, το οριστικό και το αόριστο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ!!!

  • Το αόριστο άρθρο έχει μόνο ενικό αριθμό.
  • Το οριστικό άρθρο συχνά συνδυάζεται με την πρόθεση «σε» και αποκτά έτσι μια σύνθετη μορφή (σύνθετοι τύποι: στον, στη, στο, οι οποίοι συναντιούνται μόνο στη γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού).

 Πρέπει να διακρίνουμε το αόριστο άρθρο ένας – μια – ένα τόσο από το αριθμητικό ένας – μια – ένα, το οποίο δηλώνει πως πρόκειται για ένα άτομο ή πράγμα και όχι για δύο ή περισσότερα

όσο και από την αόριστη αντωνυμία ένας – μια – ένα, η οποία δεν ακολουθείται από όνομα (π.χ. «Εκεί που καθόμουν στο παγκάκι, ήρθε ένας και μου λέει να φύγω»). Δυσκολότερη γίνεται η διάκριση στην περίπτωση της επιμεριστικής αόριστης αντωνυμίας («Ένας από τους φίλους μου παίζει στην ομάδα του δήμου μας»)

Σημείωση: το αόριστο άρθρο μια συνήθως δεν τονίζεται, ενώ το αριθμητικό μία πάντα τονίζεται.

Παρακολουθήστε ένα βίντεο από τη φιλόλογο Ρέκλου Μαρία:

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με αόριστο ή οριστικό ή εμπρόθετο άρθρο.

Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας.

Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας.

Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας.

Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας.

Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας.

Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από το αριθμητικό.

Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία.

Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας.

Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας.

Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και δύο συνεχόμενων αντωνυμιών

Απάντηση