Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το Υποκείμενο

Υποκείμενο Ρήματος

Μορφές Υποκειμένου:

Το Υποκείμενο του Ρήματος βρίσκεται πάντα σε ονομαστική πτώση!

Το Υποκείμενο του ρήματος μπορεί να παραλείπεται όταν:

Συμφωνία Ρήματος – Υποκειμένου

Σε μια απλή πρόταση με ένα υποκείμενο:

Το ρήμα συμφωνεί με το υποκείμενό του στο πρόσωπο και στον αριθμό:
Εγώ διαβάζω.
Εσείς γράφετε.
Οι μαθητές διδάσκονται.

Σε μια σύνθετη πρόταση με δύο ή περισσότερα υποκείμενα:

 1. Όταν αυτά είναι του ίδιου προσώπου, το ρήμα τίθεται:
  • Στον πληθυντικό αριθμό και στο πρόσωπο των υποκειμένων:
   Η Δήμητρα και η Μαρία είναι φίλες.
  • Στον ενικό αριθμό και συμφωνεί με το πλησιέστερο ή το σημαντικότερο, κατά τον ομιλητή, υποκείμενο:
   Διάβαζε η Δήμητρα και η Μαριά.
 2. Όταν αυτά είναι διαφορετικών προσώπων, το ρήμα τίθεται:
  • Στον πληθυντικό αριθμό και στο επικρατέστερο πρόσωπο· επικρατέστερο είναι το πρώτο πρόσωπο από το δεύτερο και το τρίτο, και το δεύτερο πρόσωπο από το τρίτο:
   Εγώ και εσύ είμαστε φίλοι.
  • Στον αριθμό και στο πρόσωπο του πλησιέστερου ή του σημαντικότερου, κατά τον ομιλητή, υποκειμένου:
   Ξέρω κι εγώ κι εσύ.

Ασκήσεις

1.Να βρεις το υποκείμενο στις παρακάτω προτάσεις,

2.Να βρεις το υποκείμενο στις παρακάτω προτάσεις,

3.Να βρεις το υποκείμενο των ρημάτων που είναι γραμμένα με έντονα γράμματα

4.Ποια είναι τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις και σε ποια πτώση βρίσκονται; Ποια μορφή έχουν (ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, πρόταση ή κάτι άλλο);

5.Να βρεις τα υποκείμενα στο παρακάτω κείμενο

6.Να βρεις τα υποκείμενα στο παρακάτω κείμενο

7.Τι μέρος του λόγου είναι το υποκείμενο;

Απάντηση