Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιχειρηματολογία

  • Επιχείρημα είναι μια προσπάθεια, να παρουσιαστούν με τον προφορικό ή γραπτό λόγο, οι απόψεις μας για ένα θέμα ή πρόβλημα, οι οποίες καταλήγουν σ’ ένα αιτιολογημένο συμπέρασμα.
  • Συλλογισμός είναι η μέθοδος με την οποία αναπτύσσεται ένα επιχείρημα.

Αξιολόγηση του επιχειρήματος

■ Για να αξιολογήσουμε την αποδεικτική ισχύ των επιχειρημάτων μας ή για να ανασκευάσουμε τα επιχειρήματα κάποιου άλλου, ελέγχουμε:
α) αν οι προκείμενες είναι αληθείς, δηλαδή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,
β) αν το συμπέρασμα απορρέει με λογική αναγκαιότητα από τις προκείμενες, οπότε το επιχείρημα θεωρείται έγκυρο.

  1. Να βρεις το είδος του συλλογισμού.