Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Β’ Κλίση

Κλίση:

Προπαροξύτονα: ὁ ἄνθρωπος, ὁ κίνδυνος, κ.α.        
Παροξύτονα: ὁ ἆθλος, ὁ θρῦλος, ὁ γρῖφος, ὁ μῦθος, ὁ σκύμνος, ὁ στοῖχος , κ.α.

Οξύτονα: ὁ ἀγρός, ὁ θυμός, ὁ λιμός, ὁ λοιμός, κ.α.

Προπαροξύτονα: ἡ κάμηλος, κ.α.        
Παροξύτονα: ἡ νῆσος,ἡ ἄρκτος, ἡ ἄμμος, κ.α.

Οξύτονα: ἡ ὁδός, κ.α.

Προπαροξύτονα: τό μυστήριον κ.α.        
Παροξύτονα: τό δῶρον τό ἄντρον τό λύτρον τό λίκνον τό ξύλον τό σῦκον τό φῦλον, κ.α.

Οξύτονα:τό φυτόν, κ.α.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
  • Τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν όλες τις πτώσεις ίδιες. Διαφέρει μόνο το άρθρο τους.
  • Η κατάληξη –α στον πληθυντικό αριθμό των ουδετέρων είναι βραχύχρονη.
  • Η δίφθογγος οι, όταν βρίσκεται στο τέλος κλιτής λέξης είναι βραχύχρονη.

Ασκήσεις:

1.Άσκηση συμπλήρωσης κενών στα ουσιαστικά της β’ κλίσης

2.Άσκηση συμπλήρωσης κενών στα ουσιαστικά της β’ κλίσης

3.Άσκηση συμπλήρωσης κενών στα ουσιαστικά β’ κλίσης

4.άσκηση αντιστοίχισης στα ουσιαστικά της β’ κλίσης

5.Κλίνε τα ουσιαστικά: θεός, λόγος, ἄνθρωπος

6.συγκριτική άσκηση για τα αρσενικά ουσιαστικά

7.Άσκηση για τον σωστό τόνο

8.ουσιαστικά αρσενικά της β’ κλίσης, κλίση του ουσιαστικού ἥλιος

9.ουσιαστικά θηλυκά της β’ κλίσης, κλίση του ουσιαστικού ἔφοδος

10.ουσιαστικά ουδέτερα της β’ κλίσης, κλίση του ουσιαστικού κύτταρο

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Κατά το ἔκπλους: ὁ ἀπόπλους, κρους, χειμάρρους, ἡ πρόχους

Κατά το πλοῦς: ὁ νοῦς, πνοῦς, ῥοῦς, χνοῦς

Κατά το ὀστοῦν κλίνεται το κανοῦν

Για έναν πλήρη οδηγό των Ουσιαστικών στα Αρχαία Ελληνικά: Πάτησε εδώ!