Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ονοματική – Ρηματική Φράση

ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ

✔ Η ονοματική φράση επιτελεί πολλές λειτουργίες στις προτάσεις.

Υποκείμενο του ρήματος, π.χ. Οι μαθητές θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματά τους.
Κατηγορούμενο του υποκειμένου ή του αντικειμένου, π.χ. Ο μαθητής είναι έξυπνος.
Αντικείμενο του ρήματος, π.χ. Διαβάστε το μάθημα.
Συμπλήρωμα πρόθεσης, εξαρτάται δηλαδή από μια πρόθεση, π.χ. Να διαβάζετε με τη προσοχή τις εκφωνήσεις των ασκήσεων.
Συμπλήρωμα άλλης ονοματικής φράσης, π.χ. Η καλή επίδοση απαιτεί προσπάθεια.

Χρησιμοποιούμε ονοματικές φράσεις σε τίτλους:

-κεφαλαίων

-βιβλίων

-εφημερίδων

-περιοδικών

-διαφημιστικά κείμενα

ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ

✔ Η ρηματική φράση αποτελείται από το ρήμα και τα συμπληρώματα και τους προσδιορισμούς του. Σε μια ρηματική φράση μπορεί να εμπεριέχεται μια ονοματική φράση, 

π.χ.: Ο διαβασμένος μαθητής πήρε καλούς βαθμούς.

Η ρηματική φράση μπορεί να έχει τις εξής μορφές:

α. απλή μορφή:

β. ανεπτυγμένη μορφή:

Σε αυτή την περίπτωση, καθεμία από τις απλές μορφές της ρηματικής φράσης συνδυάζεται με επιρρηματικές ή προθετικές φράσεις:

Ασκήσεις:

1.Ποια φράση είναι ονοματική και ποια ρηματική;