Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι Πτώσεις

Οι πτώσεις είναι η ονομαστική, η γενική, η δοτική, η αιτιατική και η κλητική.

Από αυτές η ονομαστική και η κλητική καλούνται ορθές, ενώ η γενική και η αιτιατική πλάγιες πτώσεις.

Απάντηση