Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Α΄ Κλίση

Παρατηρήσεις:

Τα περισσότερα αρσενικα σε –ης σχηματίζουν την κλητική ενικού σε –α βραχύ.

Μόνο τα αρσενικά σε –δης και το κύριο όνομα Αἰσχύνης διατηρούν την κατάληξη -ης.

Παρατηρήσεις!!

Τα θηλυκά σε –α στον ενικό αριθμό διατηρούν το –α σε όλες τις πτώσεις, εκτός αν πριν από το –α υπάρχει σύμφωνο ( εκτός του ρ) . Το –α αυτό είναι βραχύ και τρέπεται στη γενική και δοτική ενικού σε –η.

ΑΡΣΕΝΙΚΑΘΗΛΥΚΑ
-ᾶς-ης
-ας

-ης
κοχλίας,
λοχίας,
νεανίας,
τραυματίας,
κτλ
ποιητής,
ἐργάτης,
πελάτης,
κομήτης,
πλανήτης,
μιμιτής,
τοξότης,
κτλ
ἐλαία,
κεραία,
σημαία,
γενέα,
δωρεά,
λεία,
χρεία,
κτλ
βδέλλα,
βασίλισσα,
μέλισσα,
πίσσα,
δίψα,
πεῖνα,
κτλ
βλάβη,
δάφνη,
δίκη,
λύπη,
ψυχή,
κτλ

Για έναν πλήρη οδηγό των Ουσιαστικών στα Αρχαία Ελληνικά: Πάτησε εδώ!