Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κλίση Ρημάτων

Α’ Συζυγία

Ενεργητική Φωνή

Ομοίως: απλώνω, βεβαιώνω, γδύνω, διορθώνω, ενώνω, ζυμώνω, θεμελιώνω, ιδρύω, κλειδώνω, λιώνω, οργώνω, πληρώνω, κ.ά.

Παθητική Φωνή

Ομοίως: απλώνομαι, γδύνομαι, διορθώνομαι, ενώνομαι, ζυμώνομαι, θεμελιώνομαι, ιδρύομαι, κλειδώνομαι, πληρώνομαι, κ.ά.

Β’ Συζυγία – Α’ τάξη

Ενεργητική Φωνή

Ομοίως: απαντώ, βουτώ, γεννώ, κρατώ, ξεχνώ, πατώ, πεινώ, πηδώ, ρωτώ, τιμώ, τσιμπώ, κ.ά.

Παθητική Φωνή

Ομοίως: αναρωτιέμαι, βοηθιέμαι, γεννιέμαι, κρατιέμαι, ξεχνιέμαι, πατιέμαι, τσιμπιέμαι, κ.ά.

Β’ Συζυγία – Β’ τάξη

Ενεργητική Φωνή

Ομοίως: αγνοώ, δημιουργώ, θεωρώ, ζω, κινώ, μπορώ, κ.ά.

Παθητική Φωνή

Ομοίως: αγνοούμαι, βαθμολογούμαι, θεωρούμαι, καθοδηγούμαι, κινούμαι, παραιτούμαι, κ.ά.

Ομοίως: θυμάμαι, λυπάμαι, φοβάμαι.

Ιδιόκλιτα (συνηρημένα) ρήματα

Τα ρήματα ακούω, καίω, λέω, τρώ(γ)ω, φυλά(γ)ω, πάω, φταίω παρουσιάζονται με συναίρεση στο β΄ ενικό πρόσωπο και σε όλα τα πρόσωπα του πληθυντικού του ενεστώτα της οριστικής και της υποτακτικής, καθώς και σε ορισμένους τύπους προστακτικής.

Ρήμα λέω

Πίνακας ανώμαλων ρημάτων

3 σκέψεις στο “Κλίση Ρημάτων”

Απάντηση