Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αλληλουχία – Συνοχή – Συνεκτικότητα

Αλληλουχία είναι να έχουν όλες οι προτάσεις μιας παραγράφου ή όλες οι παράγραφοι ενός κειμένου μια ομαλή σχέση μεταξύ τους, να μην είναι η μια άσχετη με την άλλη, και να είναι σε λογική σειρά, δηλαδή σε τάξη.

Η αλληλουχία επιτυγχάνεται με την τήρηση της ορθής δομής μερών ενός κειμένου (πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος) και των επιμέρους παραγράφων (θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα).

 • Στα αποδεικτικά κείμενα οι ιδέες οργανώνονται με λογική σειρά.
  • Η διάταξη των ιδεών είναι:
   • α) παραγωγική (από το γενικό στις ειδικές λεπτομέρειες)
   • β) επαγωγική (από τις ειδικές λεπτομέρειες στο γενικό).
 • Στα αφηγηματικά κείμενα οι ιδέες οργανώνονται με βάση τον χρόνο.
 • Στα περιγραφικά κείμενα οι ιδέες οργανώνονται με βάση τον χώρο.

Διαρθρωτικές / Συνδετικές Λέξεις:

Παράδειγμα:

Οι μεταβλητές λοιπόν του προσφυγικού προβλήματος είναι πολλές και όχι μια. Κυρίαρχη βέβαια είναι ο σεβασμός της ζωής των προσφύγων-μεταναστών και η τήρηση των όσων προβλέπονται από τις Σύμβαση της Γενεύης του 195. Η γνώση όμως του διεθνούς περιβάλλοντος και οι διαχρονικές προσπάθειες των ισχυρών του πλανήτη με σκοπό τη διεθνοποίηση της φθηνής προσφερόμενης εργασίας, αναπόφευκτα συγκρούονται με τις ευαισθησίες του κόσμου απέναντι σε κάθε κατατρεγμένο πρόσφυγα ή μετανάστη.

Άρθρο του Δ. Μάρδα, ΤΟ ΒΗΜΑ, 19/01/2021

Ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Η συνοχή στην παράγραφο εξασφαλίζεται με τις λέξεις/ φράσεις : λοιπόν (συμπέρασμα), βέβαια (έμφαση) και όμως (αντίθεση).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

1 σκέψη για το “Αλληλουχία – Συνοχή – Συνεκτικότητα”

Απάντηση