Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Σύγκριση

Για τον σχηματισμό των παραθετικών εδώ.

Στη σύγκριση υπάρχουν:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο α΄ και ο β΄ όρος σύγκρισης είναι πάντα όμοιοι γραμματικοί όροι.

Σημείωση:

Η σύγκριση μπορεί να λάβει τις εξής μορφές:

1.Σύγκριση υπεροχής: ο α΄ όρος σύγκρισης υπερέχει τού β΄ όρου (Ο Γιάννης είναι εξυπνότερος από τον Νίκο).

2.Σύγκριση υστέρησης:  ο α΄ όρος σύγκρισης υστερεί τού β΄ όρου (Ο Γιάννης είναι λιγότερο έξυπνος από τον Νίκο).

3.Σύγκριση ισότητας: οι δύο όροι σύγκρισης είναι ίσοι (Ο Γιάννης είναι εξίσου έξυπνος με τον Νίκο).

Απάντηση