Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιρρήματα

Επιρρήματα λέγονται οι άκλιτες λέξεις που προσδιορίζουν κυρίως τα ρήματα και φανερώνουν τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό, βεβαίωση ή άρνηση κτλ. Το επίρρημα, επίσης, μπορεί να συνοδεύει και να προσδιορίζει ένα επίθετο ή ένα άλλο επίρρημα, ένα αριθμητικό, ένα ουσιαστικό ή και μια πρόταση.

Καταλήξεις:

  • Στα ζεύγη αυτά των επιρρημάτων παρατηρούμε τα εξής:
    • Μπορεί να μην έχουν καμιά διαφορά στη σημασία και τη χρήση.
    • Ο τύπος σε –ως μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιο επίσημο ύφος λόγου: άδικα μιλάς – αδίκως μιλάτε
    • Ο τύπος του επιρρήματος σε –α μπορεί να έχει διαφορετική σημασία από τον τύπο του επιρρήματος σε –ως :

Για τη χρήση των επιρρηματικών προσδιορισμών: εδώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στα τοπικά συγκαταλέγονται και κάποια επιρρήματα στην ποιητική γλώσσα: αυτούθε, όθε, ξοπίσω, ζερβά.
• Πολλά τοπικά επιρρήματα συνοδεύονται συχνά από προθέσεις: για πάνω, κατά πίσω, από δεξιά, κτλ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στα χρονικά συγκαταλέγονται κάποια επιρρήματα ποιητική γλώσσα: ταχιά, σύνταχα, πάρωρα, σύγκαιρα.
• Ακόμα τα διάφορα σύνθετα με την πρόθεση από: απόλαμπρα, απολείτουργα, απομεσήμερα.
• Τα σύνθετα σε –ίς: αποβραδίς, ολημερίς, κτλ.
• Ως χρονικά επιρρήματα χρησιμοποιούνται και οι μετοχές: ξημερώνοντας, βραδιάζοντας, νυχτώνοντας.
• Πολλά χρονικά επιρρήματα συνοδεύονται συχνά από πρόθεση: από πότε, ως πότε, για πότε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στα τροπικά συγκαταλέγονται και επιρρήματα στην ποιητική ή στη λαϊκή γλώσσα: αντάμα, ειδάλλως κ.ά.
• Πολλά είναι τα επιρρήματα σε που σχηματίζονται από τον πληθυντικό του ουδετέρου των αντίστοιχων επιθέτων: ωραία, γρήγορα, βαθιά, κ.ά.
• Στα τροπικά επιρρήματα εντάσσονται και τα ομοιωματικά σαν και ως.
• Μερικά από τα επιρρήματα σε σχηματίζονται και σε -ως: βέβαια-βεβαίως, απλά-απλώς κ.ά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στα ποσοτικά ανήκει και το επιτατικό πάρα: πάρα πολύ, παραπάνω, παραπέρα.
• Ως ποσοτικά επιρρήματα χρησιμεύουν και ουσιαστικά σε αρνητικές προτάσεις: άχνα, κουκούτσι, σταλιά.

Τα επιρρήματα σχηματίζουν επίσης παραθετικά.

1.Εντόπισε στο κείμενο τα επιρρήματα

2.Εντόπισε τα επιρρήματα

3.Τι δηλώνουν τα επιρρήματα

4.Άσκηση για τη διάκριση μεταξύ επιθέτου και επιρρήματος

5.Άσκηση για τη διάκριση της αναφορικής αντωνυμίας «που» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πού»

6.Άσκηση για τη διάκριση του ειδικού συνδέσμου «πως» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πώς»

7.Άσκηση για τη διάκριση του «που», «πού» και του «πως», «πώς»

8. Άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως

9. Άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως

10.Άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως © Χάρης Κωνσταντινίδης

11.Άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως

12. Άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως © μαθητής Νίκος Δεμερτζόγλου

13. Άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως © μαθήτρια Ελισάβετ Κουμαρέλη

Απάντηση