Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προθέσεις

Οι προθέσεις είναι 39 στο σύνολο:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.Ορισμένες προθέσεις λειτουργούν άλλοτε ως επιρρήματα, άλλοτε ως σύνδεσμοι και άλλοτε ως προθέσεις, π.χ. Η Μαρία έφτασε μετά την Κατερίνα (πρόθεση), αλλά Ο Μαρία έφτασε μετά (επίρρημα).

2.Η πρόθεση σε συναντάται συχνά μαζί με το άρθρο, π.χ. σε + το = στο

3.Εκτός από τα δύο είδη των προθέσεων υπάρχουν και οι σύνθετες (ή πολυλεκτικές) προθέσεις, που είναι είτε συνδυασμοί προθέσεων (π.χ. εκτός από, κ.ά.) είτε συνδυασμοί επιρρήματος με πρόθεση (π.χ. μέσα σε κ.ά.).

4.Κάποιες από τις προθέσεις χρησιμοποιούνται είτε μόνο στη σύνταξη είτε και στη σύνταξη αλλά και ως πρώτα συνθετικά στις σύνθετες λέξεις:

1.Να εντοπιστούν οι προθέσεις στις παρακάτω προτάσεις

2.Να εντοπιστούν οι προθέσεις στις παρακάτω προτάσεις

3.Να εντοπιστούν οι προθέσεις στις παρακάτω προτάσεις

4.Να εντοπιστούν οι προθέσεις στις παρακάτω προτάσεις