Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δευτερεύουσες Προτάσεις

Οι Δευτερεύουσες Προτάσεις διακρίνονται σε Ονοματικές και Επιρρηματικές.

Οι ονοματικές προτάσεις χρησιμοποιούνται στον λόγο στη θέση ενός ουσιαστικού, ενός επιθέτου ή μίας αντωνυμίας.

Είδη:

Αναλυτικά οι Ονοματικές Προτάσεις εδώ.

Οι επιρρηματικές προτάσεις χρησιμοποιούνται στον λόγο στη θέση ενός επιρρηματικού προσδιορισμού.

Αναλυτικά οι Επιρρηματικές Προτάσεις εδώ.

Απάντηση