Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αναφορικές Προτάσεις

1.Ελεύθερες

Οι ελεύθερες ονοματικές προτάσεις αποτελούν οι ίδιες όρο της πρότασης από την οποία εξαρτώνται.

Παρατηρήσεις

Οι ελεύθερες ονοματικές προτάσεις ενδέχεται να λειτουργούν και ως ονοματικός προσδιορισμός (παράθεση, επεξήγηση)

Οι αναφορικές αντωνυμίες όποιος, -α, -ο , όσος, -η, -ο και ό,τι μπορούν να αποδοθούν και με το άκλιτο -δήποτε

  • οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε
  • οσοσδήποτε, οσηδήποτε, οσοδήποτε.
  • οτιδήποτε

Δεν ισχύει το ίδιο για το όπως, καθώς το οπωσδήποτε δεν εισάγει δευτερεύουσα πρόταση.

2. Επιθετικές

Επιθετικές ονομάζονται οι ονοματικές αναφορικές προτάσεις που παίζουν ρόλο παρόμοιο με το ρόλο ενός επιθετικού προσδιορισμού, δηλαδή χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζουν ένα ουσιαστικό.

Παρατηρήσεις

Η αντωνυμία ο οποίος, -α, -ο συμφωνεί με το όνομα που προσδιορίζει σε γένος, αριθμό και πτώση, ανάλογα με το συντακτικό ρόλο στην πρόταση.

Το που πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, όταν αντικαθιστά την αντωνυμία ο οποίος, -α, -ο, καθώς συχνά δημιουργούνται παρανοήσεις.

π.χ. Τα εδέσματα των νησιών, που είναι υπέροχα . . . (Δεν είναι σαφές ποια είναι υπέροχα, τα εδέσματα ή τα νησιά)

Τα εδέσματα των νησιών, τα οποία είναι υπέροχα . . . (Γἰνεται σαφές ότι προσδιορίζονται τα εδέσματα)

Παρατήρηση

Η ίδια αναφορική πρόταση ενδέχεται να είναι είτε προσδιοριστική είτε προσθετική, ανάλογα με το νόημα.

π.χ. Οι μαθητές που διάβασαν θα γράψουν καλά στις εξετάσεις. (προσδιοριστική – δηλαδή μόνο οι μαθητές που διάβασαν)

Οι μαθητές, που διάβασαν, θα γράψουν καλά στις εξετάσεις. (προσθετική)

Ελεύθερες

Παρατηρήσεις

Οι επιρρηματικές προτάσεις ενδέχεται να εκφράζουν και επιρρηματικές σχέσεις όπως:

συμφωνία (Θα γίνουν τα πράγματα όπως είπαμε)

εναντίωση (Όσο κι αν θέλω, δεν μπορώ να έρθω μαζί σου)

παρομοίωση (Θέλω να με αγαπάς, όπως σε αγαπώ)

Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων

Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων

Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων

Να βρεθεί ως τι χρησιμοποιούνται οι αναφορικές ελεύθερες ονοματικές προτάσεις

Απάντηση