Π π

(Ουσιαστικό)

Είναι η πορεία διαδηλωτών, που έχουν γραμμένα τα αιτήματα ή τα συνθήματά τους πάνω σε πικέτες.